Liczba odwiedzin strony: 28252 Osób na stronie: 4
 

Boenigk Marek. Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 187 poz. 1932 - Określenie wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz termin i tryb jej przekazywania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Rozporządzenie określa wzór informacji, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. 2. Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia. § 2.  1. Informacja, o której mowa w § 1, przekazywana jest, wraz z dokonaniem wypłaty transferowej, przez instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta emerytalne do innej instytucji finansowej albo do zarządzającego programem emerytalnym, przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską bądź poprzez doręczenie za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez oszczędzającego. 2. Za datę przekazania informacji uznaje się datę nadania przesyłki poleconej, o której mowa w ust. 1. § 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. ________ 1)    Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427). ZAŁĄCZNIK WZÓR INFORMACJA O ŚRODKACH ZGROMADZONYCH PRZEZ OSZCZĘDZAJĄCEGO NA INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM   Dane identyfikujące instytucję finansową wystawiającą informację nazwa 1.   numer REGON 2.   numer NIP 3.   adres siedziby 4.   adres do...
Monitor Polski 1997 Nr 44 poz. 439 - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1997 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1997 r. (M.P. z dnia 21 lipca 1997 r.) W związku z § 41 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475, z 1993 r. Nr 129, poz. 603 i z 1994 r. Nr 134, poz. 700) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1997 r. w stosunku do I kwartału 1997 r. wzrosły o 2,9%.
KRS 0000269535 - "FORUM-BIS" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"FORUM-BIS" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁAGIEWNICKA 54/56/604 91-463 ŁÓDŹ M.ŁÓDŹ M.ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269535
KRS 0000269534 - "TEXTILE SOLUTIONS PL" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"TEXTILE SOLUTIONS PL" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO 104/3 02-781 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
951-219-97-07 140746343 0000269534
KRS 0000269533 - BAZA MASZYNOWA "DANEX" D. KRAJEWSKI, J. SIWIK. SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BAZA MASZYNOWA "DANEX" D. KRAJEWSKI, J. SIWIK. SP. J. SP. J. 2006-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OLSZANKA 27 18-516 ROGIENICE WIELKIE MAŁY PŁOCK KOLNEŃSKI PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
291-018-65-92 200120092 0000269533
KRS 0000269532 - "TWINS E" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"TWINS E" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2006-12-18 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MICKIEWICZA 15 19-300 EŁK EŁK EŁCKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
848-164-37-66 511345806 0000269532
KRS 0000269531 - STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI - ETA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI - ETA STOWARZYSZENIE 2006-12-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZNANIECKIEGO 2/44 03-980 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269531