Liczba odwiedzin strony: 28253 Osób na stronie: 1
 

Boenigk Marek. Kancelaria notarialna

 
 
Boenigk Marek. Kancelaria notarialna
 
Orzeszkowej 8
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 187 poz. 1932 - Określenie wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz termin i tryb jej przekazywania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Rozporządzenie określa...
Monitor Polski 1997 Nr 44 poz. 439 - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1997 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1997 r. (M.P. z dnia 21 lipca 1997 r.) W związku z § 41 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475,...